Postup objednání

Při objednání vytyčení sítí UPC Česká republika a.s. postupujte takto:

Zašlete objednávku e-mailem, nebo faxem s těmito náležitostmi
1) Fakturační adresa objednatele
2) Číslo vyjádření na základě kterého vytyčení požadujete
3) Obrázek přiložený k vyjádření s vyznačením požadovaného místa a rozsahu vytyčení
4) Telefonní číslo stavbyvedoucího, nebo osoby pověřené převzetím vytyčené trasy
5) Předpokládaný termín vytyčení

Splněním těchto kroků snížíte částku za vytyčení a urychlíte přípravu vytyčení.

Při objednání poskytnutí sítí UPC Česká republika a.s. postupujte takto

Zašlete objednávku e-mailem, nebo faxem s těmito náležitostmi
1) Fakturační adresa objednatele
2) Číslo vyjádření na základě kterého poskytnutí požadujete
3) Obrázek přiložený k vyjádření s vyznačením požadovaného místa a rozsahu poskytnutí

Naše firma provádí vytyčení a poskytování sítí UPC pro lokalitu severní Čechy.