O firmě Tomáš Rossiwal GEODEX

Tomáš Rossiwal GEODEX je firma zabývající se zeměměřickou činností od roku 1999. Pro dosažení požadované kvality byla zakoupena elektronická totální stanice řady GPT 9003M a GNSS HiPer + od firmy TOPCON.

Pro grafické výstupy byl pořízen plotter HEWLETT PACKARD 450C formátu A1.
Výpočetní práce provádíme v programu GEUS a grafika je zpracována programem MICROSTATION. Pracovníci, kteří budou vypracovávat Vaše zakázky mají dlouholetou praxi v oboru.

Modelem naší firmy je snaha o snížení režijních nákladů následujícím způ-
sobem: spolupráce s externími spolupracovníky, využívání moderních technologií.
Maximální nasazení pro vyhotovení zakázky a schopnost podřídit se Vašim požadavkům.

Jsme schopni vyhotovit účelové mapy pro jakékoliv projekty, zaměřit a vyhotovit dokumentaci pro všechny správce sítí na našem trhu.

geodetické práce Teplice, geodet Teplice, geodézie Teplice, kartografické práce Teplice